Regulamin Sesji Fotograficznej

 

REZERWACJA SESJI FOTOGRAFICZNEJ

1. Po ustaleniu terminu sesji Klient dokonuje wpłaty na nr konta Fotografa (19 1140 2004 0000 3002 8256 1797). Wstępna rezerwacja ważna jest przez 3 dni. W tym czasie należy dokonać wpłaty zadatku potwierdzającego wstępną rezerwację. W tytule przelewu należy podać rodzaj sesji, datę i godzinę rezerwowanego terminu oraz wybrany pakiet. Po upływie tego terminu nieopłacona rezerwacja wstępna wygasa. Ponowna rezerwacja wymaga kontaktu z fotografem i ustalenia terminu sesji.

2. Rezerwacja sesji jest ważna po wpłacie zadatku w wysokości 100zł.

3. Rezerwując sesję zdjęciową Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio fotografa i akceptuje styl fotografii, percepcję kadru, obrazu, kolorystykę wykonywanych zdjęć, efekt końcowy postprodukcji jak i ogólną estetykę wykonywanych fotografii.

4. Klient zobowiązuje się nie ingerować w technikę obróbki graficznej fotografii stosowaną przez fotografa. Zabrania się ingerencji w kadrowanie, kolorystykę, a także stosowanie filtrów.

PŁATNOŚĆ ZA SESJĘ

1. Płatność za sesję zdjęciową należy uiścić w dniu sesji gotówką lub przelewem. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie opłaty za sesję, dodatkowe ujęcia oraz fotoprodukty.

2. Zdjęcia z sesji zostaną poddane edycji, a produkty fotograficzne zostaną wydrukowane po uiszczeniu przelewem pełnej płatności za złożone zamówienie.

ZMIANA TERMINU SESJI / ODWOŁANIE SESJI

1. Zmiana terminu sesji jest możliwa nie później niż 48h przed wyznaczonym terminem sesji. Dokonując zmiany terminu Klient godzi się z ograniczeniami związanymi z kalendarzem fotografa. Przesunięcie sesji jest możliwie tylko na pierwszy wolny termin – co oznacza, że może to być termin oddalony od pierwotnej sesji o ok. 2 tygodnie.

2. Zmiana terminu sesji dokonywana w terminie krótszym niż 2 dni przed ustaloną datą sesji wiąże się z utratą kwoty zadatku i koniecznością wpłaty zadatku za nowy termin sesji. Termin wykonania usługi może być zmieniony bez dodatkowych kosztów w przypadku sesji plenerowej z powodu złej pogody. W takim przypadku istnieje możliwość jednej zmiany terminu.

3. Przeniesienia zadatku na rezerwację innej sesji jest możliwe, po wcześniejszym kontakcie z fotografem i ustaleniu innego terminu sesji.

4. W sesji mogą uczestniczyć osoby zdrowe, nie mające oznak choroby/przeziębienia. Fotograf zastrzega sobie prawo odmówienia wykonania sesji zdjęciowej osobie chorej.

SESJA ZDJĘCIOWA

1. Klienci zobligowani są do przyjazdu o wyznaczonej porze. Maksymalny czas spóźnienia na sesję to 15 minut. Spóźnienie powyżej 15min powoduje skrócenie sesji o czas spóźnienia. W przypadku spóźnienia powyżej 30 minut, fotograf zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania sesji.

2. Klient wybiera realizowany pakiet sesji przed jej wykonaniem. Ostateczny termin zmiany wybranego pakietu jest możliwy do momentu zakończenia sesji w studio/plenerze. Oczywiście klient ma możliwość powiększenia swojego pakietu sesji o dowolną ilość zdjęć w ramach wybranego pakietu.

3. Nie wyrażam zgody na obecność osób trzecich niebiorących udziału w sesji. Udział dodatkowych osób na sesji, oraz zwierząt musi być wcześniej ustalony i potwierdzony.

4. Podczas sesji fotograficznej obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania telefonami komórkowymi i innymi urządzeniami bez zgody fotografa.

5. Rodzice, jako prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci podczas trwania sesji fotograficznej. Za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania dzieci podczas sesji odpowiadają rodzice/ opiekunowie/ klient sesji.

ZAMÓWIENIE ZDJĘĆ

1. W ciągu 1-7 dni po zakończonej i opłaconej sesji Fotograf przekazuje dostęp do galerii online z miniaturkami surowych zdjęć wykonanymi w trakcie sesji.

2. Klient zamawia zdjęcia przez Panel Klienta udostępniony mailowo przez Fotografa.

3. Wybierając zdjęcia oraz produkty Klient zobowiązuje się do zapłacenia pełnej kwoty za dodatkowe ujęcia i produkty podczas składania zamówienia.

4. Zdjęcia powinny zostać wybrane do obróbki w ciągu 14 dni. Niewybranie zdjęć we wskazanym terminie powoduje wydłużenie czasu na obróbkę materiału z 30 dni roboczych do 45 dni roboczych.

5. W przypadku mini sesji zdjęciowych z gwarancją otrzymania zdjęć na święta, Klient zobowiązany jest do wybrania zdjęć w ciągu 3 dni. W przypadku wydłużenia czasu składania zamówienia Fotograf zastrzega sobie możliwość niezrealizowania zamówienia na święta.

6. Gotowe zdjęcia Fotograf przekazuje w terminie do 30 dni roboczych od dnia, w którym Klient zakończył wybór zdjęć w galerii online i opłacił zamówienie.. Zastrzegam sobie prawo do wydłużenia tego terminu w przypadku urlopu, choroby, intensywnego sezonu zdjęciowego itp

7. Usługa ekspres, czyli edycja zdjęć w terminie 3-7 dni po sesji fotograficznej jest związana z dodatkową opłatą w wysokości 50% kwoty zamówienia.

8. Gotowe zdjęcia w wersji elektronicznej wysyłane są za pośrednictwem Panelu Klienta. Obrobione zdjęcia Klient otrzymuje w ilości podanej w wybranym pakiecie. Każde dodatkowe ujęcie jest płatne wg cennika podanego na stronie.

9. Fotograf nie przechowuje niewybranego i nieobrobionego materiału z sesji zdjęciowej. Nie udostępnia plików nieobrobionych, plików RAW. Przekazuje wyłącznie pliki wybrane i opłacone przez klienta w formacie nie innym niż jpg.

10. Gotowy produkt należy odebrać do 30 dni od otrzymanego powiadomienia, po uprzednim kontakcie i wyznaczeniu terminu odbioru. Po tym terminie produkt końcowy zostaje zniszczony. Koszt przygotowania kolejnych wydruków pokrywa klient.

11. Gotowy produkt może zostać przesłany kurierem/paczkomatem na terenie Polski za dodatkową opłatą.

UDOSTĘPNIANIE ZDJĘĆ

1. Nie można kopiować surowych zdjęć z Panelu Klienta. Nie można tworzyć zrzutów ekranu oraz udostępniać w mediach społecznościowych zdjęć, które nie zostały poddane edycji lub noszą znaki wodne chroniące zdjęcia przed kopiowaniem. Kategorycznie zakazane jest usuwanie na własną rękę znaków wodnych.

2. Klient ma pełne prawo do udostępniania zakupionych zdjęć w mediach społecznościowych, udostępniania bliskim, tworzenia we własnym zakresie odbitek, wydruków i produktów, jednakże Fotograf zastrzega że nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów wykonywanych indywidualnie przez Klienta.

REGULAMIN VOUCHER NA SESJĘ FOTOGRAFICZNĄ

1. Istnieje możliwość zakupienia Vouchera/Zaproszenia na sesję fotograficzną w prezencie wg obowiązujących pakietów.

2. Klientów posiadających i realizujących voucher na sesję fotograficzna obowiązuje regulamin sesji zdjęciowej chyba, że indywidualne ustalenia stanowią inaczej.

3. Termin realizacji sesji ustalany jest indywidualnie z osobą obdarowaną voucherem, wg pakietu na który został zakupiony.

4. Voucher jest ważny 6 miesięcy od daty zakupu, chyba że specjalna promocja określa inną jego ważność.

5. Data realizacji vouchera jest datą wyznaczającą termin realizacji sesji, a nie umówienia na sesję fotograficzną.

6. Zmiana terminu sesji: termin sesji można zmienić maksymalnie 1 raz, odwołanie sesji kolejny raz / próba jej przesunięcia skutkuje nieważnością vouchera i koniecznością opłacenia kolejnej sesji wg zasad obowiązujących w regulaminie sesji.

7. Voucher nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.