Regulamin Sesji

 

1. Klient zapoznał się ze stylem fotograficznym jaki reprezentuje fotograf i nie będzie wnosił roszczeń dotyczących obróbki zdjęć, kolorystyki i kadrowania.

2. Warunkiem rezerwacji terminu jest wpłata zadatku w kwocie 50zł w ciągu 72h. Zadatek wpłacany jest przelewem, w tytule należy wpisać datę i godzinę rezerwowanego terminu. Numer konta dostępny jest w zakładce „kontakt”.

3.Pozostałą część kwoty należy wpłacić przelewem. Najpóźniej w dniu sesji. Numer konta dostępny jest w zakładce „kontakt”.

4. Termin wykonania usługi może być zmieniony bez dodatkowych kosztów w przypadku sesji plenerowej z powodu złej pogody. W przypadku zmiany terminu z innych powodów, zamawiający zobowiązany jest o tym poinformować najpóźniej 48h przed zaplanowaną sesją fotograficzną. W takim przypadku istnieje możliwość jednej zmiany terminu, na termin wyznaczony przez fotografa. Wpłacony zadatek przepada, jeśli zamawiający odwołuje sesję lub chce przełożyć sesję w dzień przed i/lub w dniu jej wykonania.

5. Klient zobowiązuje się do punktualnego przybycia na sesje fotograficzną. Maksymalne, dopuszczalne spóźnienie nie może przekraczać 15 minut. W przypadku spóźnienia powyżej 15 minut, fotograf zastrzega sobie możliwość odmówienia wykonania sesji.

6. Klient po zakończonej i opłaconej sesji fotograficznej otrzymuje dostęp do Panelu Klienta za pomocą którego ma możliwość wybrania zdjęć, które zostaną poddane obróbce fotograficznej. Platforma jest aktywna 7 dni od momentu otrzymania linku. Jeśli potrzebują Państwo dłuższy termin umożliwiający wybór zdjęć należy poinformować o tym fotografa najpóźniej w chwili zakończenia sesji. Platforma służy do wyboru zdjęć, obowiązuje całkowity zakaz pobierania oraz publikowania fotografii przesłanych przez Panel Klienta.

7. Fotograf przekazuje klientowi wyłącznie zdjęcia wybrane oraz opłacone. Istnieje możliwość zakupu całości materiału wykonanego podczas sesji zdjęciowej. W przypadku zainteresowania zakupem całości materiału należy poinformować fotografa najpóźniej w momencie przesłania przez Panel Klienta wybranych zdjęć.

8. Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni roboczych. Czas liczony jest od momentu wybrania zdjęć przez klienta oraz uiszczenia opłaty za ewentualne dodatkowe kadry, odbitki, foto-albumy itp.

9. Fotograf zachowuje prawa autorskie do wykonanych zdjęć oraz zastrzega sobie wyłączność na obróbkę i modyfikację graficzną zdjęć. Zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w strukturę/treść fotografii łącznie z przetwarzaniem elektronicznym, kadrowaniem, zmianą kolorystyki, stosowaniem filtrów.

10. Rodzice, jako prawni opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci podczas trwania sesji fotograficznej.

11. Za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania dzieci podczas sesji odpowiadają rodzice/ opiekunowie/ klient sesji.

12. Podczas sesji obowiązuje całkowity zakaz fotografowania własnym sprzętem, w tym również telefonem komórkowym, tabletem itp.

13. Fotograf przekazuje zdjęcia w najwyższej możliwej jakości, nagrane na płytę CD lub pendrive. Dla Państwa wygody, w folderze na płycie nagrane są również zdjęcia zmniejszone, przygotowane do publikacji w internecie oraz do szybkiego przesłania bliskim za pomocą dowolnego medium.

14. W przypadku zakupu sesji na prezent kupujący oświadcza, iż upewnił się, że prezent będzie trafiony. Nie ma możliwości zwrotu zakupionego vouchera oraz jego odsprzedania. Voucher może zostać przekazany innej osobie po wcześniejszym poinformowaniu fotografa. Voucher ważny jest rok od momentu zakupu, po tym terminie zaproszenie całkowicie przepada – pieniądze nie są zwracane.